Analýzy a nové výzvy sociálnej ochrany v Európskej únií.

17.06.2012 19:14

V dňoch 11.-14. júna 2012 sa v Madride konal seminár s hlavnou témou: " Analýzy a nové výzvy sociálnej ochrany v Európskej únií. ". Cieľovou skupinou seminára boli mladí ľudia, členovia odborových organizácií. Organizátorom bola Union Sindical Obrera (USO) a EZA. Súčasťou programu boli prednášky profesorov prestížnych španielskych univerzít. Prednášky sa niesli v duchu faktu, že Španielsko je v zlej ekonomickej situácii, nezamestnanosť je vysoká, miestami až 50% a je zaznamenaný nárast chudoby. Avšak Európska Únia podnika kroky, ktoré by mali obmedziť vplyv krízy. Cieľom sociálnych partnerov, zastupujúcich záujmy zamestnancov by mala byť globálna spolupráca, pretože globálny vplyv krízy sa nedá odstrániť lokálnymi opatreniami. Účastníci semináru boli z krajín: Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko, Nemecko, Estónsko a iné. Účastníci za NKOS sa zúčastnili prezentácie o daňových systémoch v strednej Európe. Atmosféra konferencia bola príjemná a program bol obohatený aj prehliadkou centra.  (Účastníci Filip Černý a Jozef Jablonický, členovia Platformy mladých pri NKOS)