BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA NA PRACOVISKÁCH. ÚLOHA ODBOROV

19.07.2018 14:44

V dňoch 29 .06. - 01.07 2018 sa v metropole východného Slovenska Košice uskutočnil seminár NKOS za finančnej podpory EZA na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov.  

Seminára sa zúčastnilo 45 zástupcov (z toho 27 zahraničných) hlavne z odborových organizácií, ale aj cirkvi a politických strán z celej Európskej únie. Na seminári boli prítomní predstavitelia KAP, KOK, DEOK, Solidarumas, SS BOFOS,WOW, KAB AACHEN, CDA, EZA, IFES, FIDESTRA zo Slovenska, Česka, Poľska, Litvy, Srbska, Cypru, Rumunska, Nemecka a Portugalska.

V piatok 29.06.2018 o 9:00 všetkých účastníkov privítal viceprezident NKOS Milan Tóth, ktorý prítomných oboznámil so všetkými bodmi programu seminára, na ktorom sa zúčastnil aj viceprezidenti EZA Józef Mozolewski z Poľska.

V piatok doobeda účastníci seminára navštívili v sprievode inšpektorov práce niektoré výrobné prevádzky závodu U.S.Steel Košice, kde boli svedkami prezentácie  BOZP a aktívnej eliminácie rizík v takých vysoko rizikových odvetviach ako je metalurgia.

Po návrate zo študijnej návštevy v U.S. Steel Košice zástupca jeho útvaru BOZP Ing. Martin Harvan odprednášal svoj príspevok na tému Legislatíva BOZP na Slovensku - Praktické príklady jej implementácie v praxi USSK - U.S.Steel Košice.

V sobotu ráno 30.06.2018 seminár pokračoval príhovorom prezidentky NKOS pani Ľ.Černej. Doobeda potom odzneli dve hlavné prednášky. Prvou bol príspevok pani Lidmily Němcovej z KAP na tému Strategický rámec Českej republiky do r. 2030 a jeho implementácia v oblasti pracovných podmienok a zdravia. Na ňu nadviazal p. Józef Mozolewski, viceprezident EZA so svojou prednáškou na tému Vzdelávací program EZA 2018 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zdravé pracoviská. Poobede predstavitelia všetkých zúčastnených krajín odprezentovali svoje príspevky na tému Aká je situácia v oblasti BOZP v západných a východných krajiných EÚ. Počas celej soboty seminár odmoderovala zástupkyňa NKOS Ing. Zuzana Jánová.

Počas slávnostnej rozlúčkovej večere účastníci seminára mohli sledovať vystúpenie folklórneho súboru Čarnica. V nedeľu 01.07. 2018 sa účastníkom seminára opäť prihovoril viceprezident NKOS Milan Tóth, ktorý zhodnotil jeho prínos k téme BOZP ako vysoko odborný a pozitívny, pričom tento názor zdieľali aj všetci účastníci seminára, ktorí pochválili jeho spoločenskú, aj odbornú úroveň a vysokú mieru profesionality pri jeho organitácii. Po ukončení seminára sa rozišli do svojich domovských krajín.