Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku – základné práva a dôležité body pracovného práva

18.10.2015 20:17

Správa zo seminára, ktorý sa uskutočnil v meste Ohrid 7.–10.10. 2015 v Macedónsku. (Informuje Milan Tóth, generálny tajomník NKOS)

Na stiahnutie:

Správa - Ohrid 07.-10.10.2015.doc 
Role of trade union regarding safety in Slovakia_2015_eng (1).doc 
presentation NKOS.ppt