Bezpečnosť práce v školských laboratóriach

28.11.2015 20:05

Práca v v chemických prevádzkach a laboratóriách je náročná z hľadiska psychického aj fyzického. Učitelia, ktorí majú v škole chemické laboratórium by zdôraznili, že je náročná hlavne z psychického hľadiska, treba ustrážiť žiakov a mať všetky „papiere“ v poriadku na prevádzku laboratória. Povedzme si základné legislatívne podmienky a z nich samozrejme vyplývajúce praktické zásady a pravidlá pri dodržiavaní bezpečnosti práce v školskom laboratóriu.

Na stiahnutie: BOZP v školskom laboratóriu.doc

 

V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk, lebo telefonujte 0944537947

Ing. Ivan Černý,

Odborový inšpektor BOZP pre NKOS ZPŠaV