Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:32

Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na diskusiách o kolektívnom vyjednávaní v ich krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Čierna Hora, Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Írsko). Účastníkov seminára privítali podpredseda EZA a prezident EUROFEDOP (Európskej federácie zamestnancov vo verejných službách) Fritz Neugebauer, ako aj predseda GÖD Norbert Schnedl z Rakúska. Najmä predseda GÖD hovoril o úspešnom sociálnom modeli, ktorý funguje v Rakúsku už od druhej svetovej vojny. Po ňom dostali slovo zástupcovia odborov a experti zo Slovinska, Maďarska a Chorvátska, ktorí prezentovali systém a formu sociálneho dialógu, ako funguje respektíve nefunguje v ich domovských krajinách. Jelka Mlakar zo SDZNS poskytla informácie o štruktúre sociálneho dialógu v Slovinsku, ako aj o nástrojoch, ktoré používajú na nábor a udržanie zdravotníckych pracovníkov vo svojich radoch. Po príspevku M. Varacovej (NKOS) zo Slovenska a informáciách o situácii v Chorvátsku a Maďarsku sa diskutovalo o otázkach týkajúcich sa migrácie zdravotníckeho personálu, nefungujúceho dialógu, vzťahov medzi lekármi a manažmentom nemocníc, ako aj stresu spojeného so službami na pohotovosti. Moderátorom na začiatku druhého seminárneho dňa bol Pat Cuffe, expert v oblasti ľudských zdrojov z Írska. Svoje príspevky postupne prezentovali zástupcovia odborov z Írska (Mark Keane z PDFORRA), Rakúska (Reinhard Waldhör z  GÖD/FCG), Ukrajiny (Oksana Sakovets z VOST „VOLYA“), Chorvátska (Radmila Cahut zo SZH), Srbska (Rajko Kosanovic z CATUS) a Slovinska (Monika Ažman, prezidentka ZZNS). Rozdiely v odmeňovaní pracovníkov v odvetví zdravotnej starostlivosti medzi európskymi krajinami boli spomenuté ako dôležitý faktor zapríčiňujúci tzv. "únik mozgov", odliv zdravotníckych pracovníkov z chudobnejších krajín EÚ do bohatších krajín. Okrem toho bolo uznané, že platy nie sú jediným dôvodom, prečo krajiny EÚ neustále medzi sebou súperia pri nábore zdravotníckych pracovníkov. Často to, čo zdravotnícki pracovníci potrebujú, je mentálna podpora, aby získali ocenenie za prácu, ktorú robia. A preto je nevyhnutná potreba sociálneho dialógu. Moderátorom posledného zasadnutia seminára bol Jadranko Vehar, expert na sociálny dialóg z Chorvátska. Udelil slovo pánovi Mehovi Mahmutovićovi, štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva Srbska, ktorý sa s účastníkmi seminára podelil o informácie týkajúce sa politiky a cieľov svojej krajiny v oblasti zdravotnej starostlivosti. Podobne ako väčšina európskych krajín bolo aj Srbsko veľmi zasiahnuté krízou a muselo sa riadiť politikou úsporných opatrení. Avšak napriek ťažkostiam sa v súčasnosti situácia zlepšila a Srbsko uskutočňuje významné investície v oblasti modernizácie a špecializácie svojej zdravotnej starostlivosti. Posledným rečníkom na seminári bol Bert Van Caelenberg, generálny tajomník EUROFEDOP. Zdôraznil, že Európska komisia trvá na tom, že sociálni partneri musia zvýšiť svoju schopnosť zúčastňovať sa na sociálnom dialógu. Nie je to len zodpovednosť samotných sociálnych partnerov, ale vlády musia tiež zabezpečiť právny rámec, ktorý umožní fungovanie sociálneho dialógu.  Informuje Milan Tóth, viceprezident NKOS