Cena Fra Angelico Kristiánovi Bezákovi a Ondejovi Krajňákovi

20.02.2015 09:31

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska dňa 17.2.2015 udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Cenu Fra Angelico si za prítomnosti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života tento rok prevzalo deväť osobností a jeden spevácky zbor. Medzi ocenenými je i Kristián Bezák - predseda ZO NKOS ZPŠaV pri RTVS a Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN (dňom zvolenia uvoľnený z funkcie člena Výboru ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN, keďže je štatutárom ÚPN). Blahoželáme. Ocenenie Kristiána Bezáka aj Ondreja Krajňáka nech je požehnaním nielen pre nich, ale aj pre ľudí dobrej vôle. Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. (informuje Stanislav Labjak.predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)