Cezhraničná práca: účinok slobody pohybu pracovníkov v rámci EÚ

03.05.2017 16:44

V dňoch 26.-28.4.2017 sa Milan Tóth – viceprezident NKOS, zúčastnil seminára EZA pod patronátom WOW v Importanne Hotels & Resort v chorvátskom Dubrovníku na tému Cezhraničná práca: účinok slobody pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Po príchode do hotela 26.4.2017 bola naplánovaná spoločná večera a zoznámenie všetkých účastníkov. Na druhý deň ráno prebehla registrácia zúčastnených. Po registrácii účastníkov seminára privítal Günther Trausznitz, prezident WOW Európa a generálny sekretár FCG/GPA - djp  (Rakúsko). Othmar Karas, člen EP za ÔVP (Rakúska ľudová strana) pozdravil zúčastnených prostredníctvom video konferencie.

Potom už začali prednášky. Prvou prednášajúcou bola Prof. Dr. Iris Goldner Lang, profesorka európskeho únijného práva na univerzite v Záhrebe. Témou jej prednášky bola Zásada subsidiarity a úloha národných parlamentov: Prípad Chorvátska. Po nej nasledovala Ariadne Mavronikola - poradkyňa rakúskej federácie odborových zväzov s prednáškou na tému Boj proti sociálnemu dumpingu: Smernica EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci voľného pohybu služieb. Posledným prednášajúcim pred obedom bol Filip van Overmeiren, ktorý pôsobí ako právnik aj výskumný pracovník na oddelení kriminológie, trestného práva a sociálneho práva na univerzite v belgickom Ghente. Témou jeho prednášky bolo Vynucovanie smernice EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci voľného pohybu služieb: Kontext, obsah a budúcnosť vysielania pracovníkov v rámci voľného pohybu služieb v EÚ. Po odprednášaní horeuvedených príspevkov nastala živá diskusia na dané témy.

Po prestávke na obed pokračovali prednášky. Prvou prednášajúcou bola Dr. Maria Škof, právnička a partnerka v právnickej firme Grilc Vouk Škof (Slovinsko). Témou jej prednášky boli Výzvy súvisiace so slobodou poskytovania služieb medzi Rakúskom a Slovinskom. Poslednými prednášajúcimi dňa 27.4.2017 boli Mara Erdelj, prezidentka SS BOFOS (Srbsko) s témou Cezhraničná práca vo finančnom sektore a Cornelia Pöttinger, oblastná riaditeľka ÔVP (Rakúsko) s témou Cezhraničná práca v opatrovateľskom sektore.

Po prednáškach sa všetci zúčastnení rozdelili do pracovných skupín, v ktorých vyše hodiny diskutovali na rozličné témy týkajúce sa cezhraničnej práce a vysielania pracovníkov do druhých štátov EÚ v rámci voľného pohybu služieb v EÚ. Za pracovnú skupinu č.4, v ktorej sa nachádzali účastníci zo Slovenska, Slovinska, Holandska a Cypru prezentovala výsledky diskusie Ing. Zuzana Jánová.

Seminár pokračoval 28.4.2017 prednáškou na tému Migrácia pracovnej sily v Európe:  Revízia pravidiel o vysielaní pracovníkov do druhých štátov EÚ v rámci voľného pohybu služieb v EÚ. Príspevok odprezentovala Hester Houwing, odborníčka na pracovný trh zo CNV (Holandsko). Posledným prednášajúcim na seminári bol Mads Peter Klindt, asociovaný profesor na oddelení politickej vedy univerzity v Aalborgu (Dánsko). Témou jeho prednášky bolo S dobrými úmyslami - ale nie dosť dobré: Dánska odpoveď na návrh EK na revíziu smernice o vysielaní pracovníkov do druhých štátov EÚ v rámci voľného pohybu služieb v EÚ. Seminár ukončila plenárna diskusia týkajúca sa politických a sociálnych požiadaviek odborových zväzov. Informuje  Milan Tóth, viceprezident NKOS.

Správa za Slovenko, ktorú predložil MIlan Tóth

Cross-border work: the effects of the freedom of movement of workers within the EU

One of the four freedoms enjoyed by EU citizens is the free movement of workers. This includes the rights of movement and residence for workers, the rights of entry and residence for family members, and the right to work in another Member State and be treated on an equal footing with nationals of that Member State.

Cross-border labour mobility is a special phenomenon of the Central European Region (Centrope). Centrope is a multinational region in the Central Europe encompassing four EU member countries: Slovakia, Austria, Hungary and Czech Republic. Geographically speaking the region encompasses roughly 7 million people and 54,500 square kilometres in eight federal regions, Centrope is a joint initiative of the Austrian federal provinces of Vienna, Lower Austria and Burgenland, the Czech region of South Moravia, the Slovak regions of Bratislava and Trnava, the Hungarian counties of Győr-Moson-Sopron and Vas as well as the cities of Bratislava,Trnava, Brno, Eisenstadt, St.Pölten  Győr, Sopron, Szombathely. On the basis of the Kittsee Declaration of 2003, they work jointly towards the creation of the Central European Region in this four-country quadrangle.

Vienna is not only the capital and largest city of Austria, it is also the cultural and economic center of the Central European Region (Centrope). Bratislava and Vienna are among the closest capitals in the world – a mere 64 km apart connected by the Danube river, roads and train.

However, given the fear of a massive influx of workers from new member states with expected negative effects on the receiving countries’ labor markets, all countries (except for UK, Ireland and Sweden) introduced the transitional measures to restrict to varying degrees the right to work for EU8 citizens in EU15 countries for a period of up to seven years. However, there has been a constant dynamization of movements between Austria and its neighbouring Centrope countries with the biggest increase after the removal of the last restrictions in 2011. 

Now let’s take a closer look at the cross-border workers: what is their socio-demographic structure? According to the surveys cross-border workers in Centrope mostly show mid-level qualifications. Thus, they have a lower percentage of lowly qualified individuals than migrant workers residing in Austria and also show a lower level of academics than all other comparison groups. The majority of cross-border commuters work in service industries (e.g. gastronomy: 19%; health: 17%) or in construction (17%), a small group works in agriculture. Cross-border commuters are male rather than female and relatively young: approximately 49% are younger than 35.

When it comes to wage levels data indicates that cross-border commuters earn twice as much as non-mobile employees in Czech Republic, Hungary and Slovakia. However their wages are much lower than those of natives and migrants who reside and work in Austria. This may be due to a strong segregation of the Austrian labor market in this region. Wages are comparatively low in a number of branches, especially in hospitality, retail, health care and other social services. Another reason for the wage difference may be that work experience gained outside Austria is not given credit in wage agreements.

Centrope has a great potential in terms of cross-border commuters mainly because the travelling distances are so conveniently close as well as the language ratio. There is a saying that every true „Prešpurák“ (citizen of Bratislava which used to be called Prešporok in old days) can speak 3 languages fluently – Slovak, Hungarian and German. And of course there is no language barrier between Czechs and Slovaks due to the similarity of them. 

However, there is a need to further promote the development of cross-border mobility in Centrope and make the region more accessible within EU. The economic integration of this region, made up of four countries, is currently slowing down due to the lack of transport infrastructure. The attractiveness of cross-border public transport is reduced due to the shortcomings, such as poor coordination of timetables and tariff systems.