Chcete sa zúčastniť štúdijného pobytu?

26.02.2012 18:02

1. kola výzvy na prihlásenie do  CEDEFOP študijných návštev (pobytov) na roky  2012/13. 2 - 5 dňové pobyty sa budú realizovať v období september 2012 až február 2013.

Témy:

 • Podpora školenia učiteľov, vychovávateľov, manažérov.
 • Zabezpečenie kvality vyučovania v školách. 
 • Ocenenie učiteľov, nábor a ohodnotenie.
 • Profesionálny vývoj a kariérne možnosti učiteľov.
 • Integrácia znevýhodnených skupín na pracovnom trhu.
 • Celoživotné vzdelávanie.
 • Zvýšenie aktivity a príťažlivosti učňovského vzdelávania.
 • Výučba na pracovné miesta.   
   
  Určené pre učiteľov, odborárov, vychovávateľov.

Tu je celý zoznam tém: https://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19373.aspx .
Tu je návod ako sa prihlásiť: https://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN
Ak sa zaujímate o účasť tu by ste sa mali zaujímať: https://studyvisits.cedefop.europa.eu/list/reports.asp?cmd=45&per_id=66

Informácie: Mária Briganová