Ďakujeme, že nás podporíte 2% z Vašej dane

15.03.2013 18:25

Vážení členovia ZPŠaV NKOS,

získajte do 30.4.2013 aspoň jedného darcu 2% pre ZPŠaV NKOS. Vy tým nič nestratíte a ZPŠaV získa finančné prostriedky na svoju činnosť, ak dvoma percentami z odvedených daní prispejete osobne Vy alebo niekto z Vašich príbuzných či známych !

 

Informácia o predkladaní vyhlásenia o 2% zaplatenej dane

 

Daňovník predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla 2013.

Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Oba doklady môžete na daňový úrad doručiť osobne, prostredníctvom inej osoby, alebo poslať poštou. Za najvhodnejšie pokladám, aby predseda ZO pozbieral tieto doklady od svojich členov a doručil naraz na daňový úrad osobne alebo poštou.

 

V prílohách zasielam tiež tlačivá:

Vyhlásenie 2013.rtf (97,2 kB)
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2012.rtf (60 kB)

PhDr. Kristína Huttová, hospodárka ZPŠaV NKOS