Deň otvorených dverí v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti práce v Trnave

29.10.2012 16:23

Dňa 25.10.2012 sa v Trnave v priestoroch Úradu práce uskutočnil pod záštitou Inšpektorátu práce Deň otvorených dverí v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti práce.  Program bol zložený z krátky prednášok, kde sa preberala nová legislatíva BOZP, novely zákona týkajúce sa BOZP, priblíženie zákonov týkajúcich sa povinností zamestnancov - šoférov a na konci bolo praktická ukážka prvej pomoci a ako postupovať pri vzniku úrazu. Obdržali sme materiály, ktoré si možno stiahnuť aj na webstránke EURÓPSKEJ AGENTÚRy PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI:  osha.europa.eu/sk/

Prikladám informačný leták, ktorý vychádza zo správy, v ktorej sú uvedené prípady odbornej prípravy budúcich učiteľov a učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú, a to buď v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) alebo v oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách. V ideálnom prípade by mali všetci učitelia počas svojej pracovnej kariéry absolvovať odbornú prípravu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ako aj o spôsobe začlenenia vzdelávania o rizikách do svojej každodennej činnosti. Správne zaradenie vzdelávania o rizikách do učebných osnov je veľmi komplikované, oveľa náročnejšie je však jeho zakomponovanie do programov zameraných na odbornú prípravu budúcich učiteľov. V uvedených prípadoch sú však opísané rôzne prístupy a metódy, ktoré sa oplatí zvážiť alebo ich možno ďalej rozvíjať.

Stratégia odbornej prípravy učiteľov v oblasti poskytovania vzdelávania o rizikách.pdf (84,7 kB)

Ďalšie informačné letáky si môžete stiahnuť tu: osha.europa.eu/sk/publications/factsheets

(Filip Černý, účastník platforma mladých, OZ ZPŠaV Trnava region)