Digitalizácia a robotizácia

13.05.2017 11:37

V dňoch 4. a 5. mája 2017 sa v Budapešti konal EZA seminár venovaný digitalizácii a robotizácii práce. Účastníci pochádzali z 11 európskych krajín. Za NKOS sa ho zúčastnili traja delegáti, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie v rámci okrúhleho stola. Zo seminára plynú nasledujúce závery: 

Digitalizácia ekonomiky pozostáva z dvoch komponentov: 

 1. Robotizácia a automatizácia umožňujú robotom vykonávať nerutinné, manuálne a kognitívne úlohy.
 2. Platformová ekonomika je  založená na všadeprítomnej konektivite, dátach a mobilných zariadeniach, ktoré umožnia ľuďom cez internet a digitálne platformy ako Facebook mať prístup k novým službám Uber, Amazon, AirBnB. Môžu byť lokálne aj globálne. Sme svedkami rozvoja nových biznismodelov založených na online zabezpečovaní.

Výsledok: Nový hráč na pracovnom trhu, pripravený pracovať za veľmi nízku mzdu. Platformová ekonomika ako nový biznismodel. Digitálna technológia izoluje jednotlivých individuálnych pracovníkov. V reálnych fabrikách (kamenné budovy) stále menej ľudskej práce a viac robotov. Vo virtuálnych fabrikách  je pracovná sila masívna, ale rozšírená po celom svete.

Výsledok: Odbory musia čeliť dvom problémom:  robotizácii a davu ľudí.

Sociálne riziká robotizácie:

 • automatizácia, kompjuterizácia, vedomosti, jazykové schopnosti, ...
 • fragmentácia pracovného trhu,
 • kvalita práce,
 • bezpečnosť a zdravie,
 • manažment,
 • sociálne výzvy.

S automatizáciou a robotizáciou je na ceste aj deregulácia Zákonníka práce: Kto je zamestnanec? Kto zamestnávateľ? Aký je vzťah medzi nimi?

Uvedené procesy prinášajú nasledujúce výzvy pre odbory:

 • práca a život v rôznych krajinách a kontinentoch, iné jazyky komunikácie, práca v rôznych stavoch (študent, nezamestnaný, migrant, invalid, platený zamestnanec, ...)
 • rôzna kultúra, zákony, životný štandard, ...
 • široká diverzita sociálneho štatútu a situácií,
 • nové biznismetódy, ...
Informuje: Štefan Húšťava, Daniel Markovič a Katarína Markovičová