Dôsledky štátných dlhov na sociálnu istotu a na pracovný trh

29.10.2012 06:59

Na seminári vo Velehrade 05. – 07. 10. 2012 sa zúčastnili: Milan Seman – NKOS U. S. Steel, Martin Leško – NKOS U. S. Steel, Roman Klopta – NKOS Mondi SCP Branislav Janec – NKOS Mondi SCP a ďalší zástupcovia z 12 krajín EÚ.

Na začiatku seminára pozdravili účastníkov zástupcovia EZA, MTCE – EBCA a ďalších zahraničných organizácií.

Odzneli nasledovné prednášky:

- JUDr. Bedrich Vymetalik: Žijeme v ére bezmocnosti? Sú pesimistické názory na stav súčasnej spoločnosti opodstatnené?

- Andreas Gjecaj FCG-OGB Rakúsko: Závery rakúskej konferencie k ekonomickej a finančnej kríze         

- Dr. Václav Perich, Spoločnosť pre etiku v ekonomike: Stretnutia s korupciou – Delenie a naplnovanie úloh

- Prof. Dr. Daniel Deak, Corvinus Universita Budapešť: Zdanenie finančného sektora z kritickej perspektívy

- Doc. Ing. Lidmila Nemcová, CSc.: Alternatívna ekonomika – jedno z východísk

Po jednotlivých vystúpeniach bola spätná väzba, kde aktívne vystupovali aj naši zástupcovia NKOS.

(informoval Milan Tóth)