Druhé kolo vyjednávania na najvyššej úrovni bolo neúspešné!

04.10.2016 17:31

Dňa 3.10.2016 na Úrade vlády SR sa uskutočnilo 2. kolo vyjednávania o KZVS. Reprezentatívne zastúpenie bolo na oboch stranách. Za vládu sa rokovania zúčastnili štátni tajomníci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva financií p.Ondruš a p. Kuruc. Jednania sa zúčastnil aj minister financií Peter Kažimír. Za NKOS-ZPŠaV sa jednania zúčastnila predsedníčka ZPŠaV Mária Briganová a podpredsedníčka Kristína Huttová. Napriek argumentácií odborárov, ktorí trvajú na 10% navýšení platových taríf pre všetkých zamestnancov,  nedošlo k dohode. Zo strany vlády bolo ponúknuté 3%-né navýšenie. Dobrá správa je, že rokovania budú pokračovať. Informuje Mária Briganová