Efektivita národných systémov sociálnej ochrany. Predeal, Romania 05. - 08. 10. 2017

08.11.2017 17:48

Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS a Tomáš Tóth – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 38, z toho bolo 7 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa 05. 10. 2017 o 14:00 registráciou účastníkov. Otvorenie previedol  p. Bogdan Iuliu HOSSU, prezident NTUC Cartel Alfa, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítala účastníkov aj p. Esmeralda Van den BOSCH – manažérka kancelárie EZA v Bruseli. Tréningová expertka NTUC Cartel Alfa p. Cecilia GOSTIN zahájila predstavenie jednotlivých účastníkov seminára, kde prezentovali svoje očakávania od seminára. Po prestávke otvoril diskusný panel moderátor p. Bogdan Iuliu HOSSU, prezident NTUC Cartel Alfa na tému: Je EÚ pracovný trh správny?  V paneli vystúpili so svojimi príspevkami p. Vasilică GOGESCU – TU federácie z Rumunska a p. Marcel SPĂTARI – riaditeľ Syndex Rumunsko. Účastníci seminára diskutovali na dané témy a prebehla spätná väzba. Druhý deň seminára sa pokračovalo v diskusnom panely na tému: Je EÚ pracovný trh správny?  V paneli vystúpili so svojimi príspevkami p. Milan Tóth – viceprezident NKOS Slovensko, zástupca CSDR Rumunsko a zástupca Fidestra Španielsko. Moderátorom panela bol p. Liviu APOSTOIU – viceprezident NTUC Cartel Alfa.  Účastníci seminára diskutovali na dané témy a prebehla spätná väzba. Po prestávke nasledoval diskusný panel pod vedením moderátorky p. Esmeraldy Van den BOSCH – manažérky kancelárie EZA v Bruseli na tému: Účinnosť národných systémov sociálnej ochrany. V paneli vystúpili so svojimi príspevkami p. Katrin STANCHEVA, Podkrepa, Bulharsko, ďalej p. Silviu Ispas – riaditeľ IFES Rumunsko. Účastníci seminára diskutovali na dané témy a prebehla spätná väzba. Po obede nasledovala práca v skupinách na tému: Rozdiely a podobnosti medzi národnými systémami sociálnej ochrany.  Moderátorom bol p. Marcel SPĂTARI – Syntex Rumunsko. Nasledovalo vyhodnotenie prác v skupinách a spoločná diskusia. Tretí deň seminára vystúpili na tému: Návrhy a pripomienky odborov k EÚ sociálnemu pilieru, prof. dr. Jozef PACOLET, Katolícka univerzita v Leuvene a p. Petru DANDEA – generálny sekretár NTUC Cartel ALFA. Po diskusii k prezentovanej téme nasledovala diskusia a vyhodnotenie seminára a odporúčania pre politikov a sociálnych partnerov. (Informuje Milan Tóth, viceprezident NKOS)