Ekonomické fórum mladých lídrov 2016

19.09.2016 17:37

Po 11. krát sa v poľskom meste Nowy Sacz stretli predstavitelia mládežníckych organizácií na Európskom stretnutí mladých lídrov. Fórum poctila návštevou aj poľská premierka Beata Szydłová. NKOS reprezentovali členovia platformy mladých Viliam Černý, Gabriel Hajas a Timotej Soke. Po tomto celoeurópskom stretnutí sa uskutočnil seminár v Niemcach, neďaleko Lublina. Obsahom seminára bola problematika zamestnanosti na trhu práce, zosúladenie osobného a pracovného života a mobing. Seminára sa zúčastnili okrem členov platformy mladých aj Milan Tóth jr. s manželkou a Milan Beregszászi s manželkou. (Informuje Ľubica Černá)