Elektronické prostriedky v modernom vyučovaní a zmena úlohy učiteľa. Krakov

30.11.2013 14:22

V dňoch 24. a 25. októbra 2013 sa konal v Krakove v Poľsku seminár EZA, ktorý organizovala poľská odborová organizácia Solidarnošč. Seminár bol zameraný na sociálny dialóg a na využívanie elektronických zariadení vo vzdelávaní. Za NKOS sa ho zúčastnila Agáta Kubinová a Ľuboš Martinák. Hlavnou téma bola prezentovaná pod názvom: Elektronické prostriedky v modernom vyučovaní a zmena úlohy učiteľa: identifikácia v hlavných oblastiach používania v infraštruktúre, v ľudských zdrojoch a vo vyučovacích programoch.

Z tejto témy vyberáme:

V našom živote rastie rola internetu. Spoločenské médiá sú hlavným nástrojom komunikácie. Počítač už nie je len písací stroj. Mobilnými zariadeniami sa stali: internet, navigácia komunikácia, to všetko na dosah končekov našich prstov. Oblasť multimédií: video a audio súm hlavnými formami komunikácie. Počítačové hry sú vo zvýšenej miere populárnou formou zábavy a to nielen medzi mladými ľuďmi Učitelia potrebujú praktické znalosti a majú byť vyškolení v používaní moderných informačných prostriedkoch. Vzdelávanie má nabádať ľudí ku kreativite. Riešenie odborárskych problémov možno realizovať na národnej úrovni ale tiež na európskej úrovni v oblastiach, ktoré sú pre nás spoločné.  (Spracovali: Kubinová a Martinák)