EU-sponsorship for trade union projects 14. – 16. 5. 2014 Viedeň

21.05.2014 17:10

Na seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS spolu so zástupcami z 14 krajín Európy. Začiatok seminára otvoril prezident EO/WOW p. Günther Trausnitz, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom prebiehala výmena skúseností a diskusia s členmi rady WOW. Druhý deň seminára otvorila so svojou prednáškou p. Mag. Sandra Strobach z konfederácie rakúskych odborových zväzov na tému: EÚ – sponzorovanie odborárskych projektov. Po jej prednáške nasledovala diskusia. Po tejto prednáške vystúpili so svojimi správami zástupcovia z jednotlivých účastníckych krajín seminára. Za NKOS prezentoval správu  viceprezident NKOS Milan Tóth.Po týchto prednáškach nasledovala diskusia, zhodnotenie a záver seminára. (Informuje Milan Tóth)