Európsky seminár v Katolíckom sociálnom inštitúte 10. – 12 . 06. 2015

18.06.2015 18:50

Seminár na tému „Príprava pre šiesty európsky sociálny týždeň - Impulz pre obnovenie sociálneho dialógu“ sa konal na pôde Kresťanského sociálneho inštitútu v kúpeľnom mestečku Bad Honnef neďaleko Bonnu, bývalého hlavného mesta Spolkovej Republiky Nemecko. Zúčastnila sa na ňom trojčlenná delegácia NKOS ZPŠaV (Miroslav Daniš, Štefan Badura, Daniel Halčin) spolu s takmer tridsatimi zástupcami z 12 krajín ( Portugalsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Švajčiarsko, Estónsko, Ukrajina, Francúzsko, Slovinsko, Slovensko). Početnejšie zastúpenie mali zástupcovia Nemecka, Belgicka a Holandska, odkiaľ pochádzali aj prednášajúci. Išlo o profesorov z renomovaných univerzít, ktorí predniesli fundované a aktuálne príspevky najmä z makroekonomického európskeho pohľadu.

Podujatie otvoril generálny sekretár European Social Week Udo Huett. Nasledovalo osobné predstavenie sa každého účastníka seminára. Okrem piatich prednášok na makroekonomické témy, bola hneď ako prvá prednáška na historicko-teologickú tému, no a potom už len posledná prednáška bola na tému sociálneho dialógu, ktorú odprezentoval Jerôme Vignon z Francúzska, President of French Social Week. Mimo prednášok sa viedla naozaj neformálna diskusia , či už v prestávkach, počas raňajok, obeda a večere, alebo po 20h na terase Katolíckeho sociálneho inštitútu, kde nebol problém nadviazať komunikáciu s ktorýmkoľvek zástupcom zúčastnených krajín. Hovorilo sa v anglickom jazyku a vymieňali sa skúsenosti zo sociálnej a ekonomickej situácie v historickom kontexte jednotlivých krajín. Veľký záujem bol najmä o zástupcu Ukrajiny, grécko–katolíckeho kňaza, ktorý ústretovo vysvetľoval situáciu vo vlastnej krajine. Večernou témou bola aj situácia v Grécku. Zástupcovia slovenskej delegácie sa zúčastnili aj rannej sv. omše, ktorú celebroval kňaz z Ugandy, s ktorým sa taktiež komunikovalo aj neskôr v priateľskom duchu. Na záver seminára bola otvorená diskusia k plánovanému programu budúceho podujatia European Social Week, ktorý sa má konať v Amsterdame v dňoch 18 - 20. 02. 2016 s predbežným názvom „Dreams and Ideas Social Dialogue Values, yesterday and today“. Z diskusie vyplynula potreba väčšieho zamerania sa na praktické potreby zamestnancov. Taktiež sa konštatoval nedostatok vhodných prednášajúcich z juhovýchodnej a juhozápadnej Európy. Na záver podujatia sme sa osobne rozlúčili s každým účastníkom seminára.

Správu podal Mgr. Miroslav Daniš, podpredseda pre vnútorné vzťahy NKOS ZPŠaV pri ÚPN.