Európsky týždeň BOZP od 22. 10. - 26. 10. 2012

19.10.2012 10:21

Kampane Európskeho týždňa sa sústreďujú na propagáciu lepšej prevencie na úrovni pracoviska zapojením všetkých zainteresovaných. Kampaň bude  propagovať aktivity aj na školách, v iných výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v širšom spoločenstve výchovy a vzdelávania a upozorňovať na túto problematiku príslušných tvorcov politiky v oblasti výchovy a vzdelávania. Európsky týždeň BOPZ je vždy 43. kalendárny týždeň v roku.