Festival záhoráckych zborov

11.04.2016 20:21

Spoločenstvo sv. Don Bosca Gbely zorganizovalo v sobotu 9.4.2016 v Gbeloch 0-tý ročník festivalu záhoráckych zborov, kde vystúpilo spolu 8 formácii zborov zo Záhoria. Festival začal sv. omšou o 11:00 a potom pokračoval v popoludňajších hodinách. Spievali od detských zborov až po seniorské, od žánru acapella až po rockovejšie verzie známych aj neznámych piesní. Festival má v pláne pokračovať aj ďalšími ročníkmi. Festival je príkladom pre podobné aktivity aj v iných regiónoch Slovenska. Na ozvučení podujatia sa organizačne podieľal Štefan Badura.

(Informuje Štefan Badura, člen Výboru pre BOZP NKOS ZPŠaV pri ÚPN)