Full membership in the European Union – a joint perspective for all of the Balkan States? 18. – 21. 4. 2013, Viedeň

24.04.2013 11:09

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Prof. Milan Katuninec - bývalý prezident NKOS a zástupcovia z 23 krajín Európy. Prvý deň sa konalo slávnostné otvorenie konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia OZA, kde vystúpili vzácny hostia: Dr. Johannes Hahn – euro komisár, Bartho Pronk – prezident EZA, Dr. Michael Spindelegger – vicekancelár Rakúska, Fritz Neugebauer – podpredseda parlamentu – prezident EUROFEDOP. Druhý deň konferencie vystúpili s prezentáciami Dr. Norbert Schnedl – OZA, Prof. Milan Katuninec - NKOS, Imre Palkovics – Maďarsko, Jozef Mozolewski – Poľsko. V popoludnajších hodinách sa prezentovali Andreas Gjecaj – OZA, Fritz Neugebauer – Rakúsko, Bartho Pronk – prezident EZA, Zoran Mihajlovic - Srbsko, Viviane Goergen – LCGB a Diomides Diomidous – Cyprus. Úlohou seminára bolo poskytnúť účastníkom informácie o rôznych úrovniach sociálneho dialógu v jednotlivých zúčastnených krajinách a o perspektíve začlenenia balkánskych štátov do EÚ. Jednotlivý zástupcovia predniesli svoje správy na dané témy po ktorých nasledovala spätná väzba. (informoval Milan Tóth - Viceprezident NKOS)