Gazdovská konferencia

28.11.2016 20:05

Dňa 28.11.2016 som sa na pozvanie Nadácie Antona Tunegu zúčastnila Gazdovskej konferencie v Bratislave v Starej tržnici, na nám SNP 25. Na konferencií vystúpili v prvej časti konferencie na tému „Súčasné problémy slovenského poľnohospodárstva“ odborníci z praxe (farmári, poľnohospodári, vinári a ovocinári). V druhej časti dopoludňajšieho programu  vysvetlil Ján Čarnogurský ako to bolo s družstvami. V poobedňajšom programe sa  prezentovali možnosti spolupráce krajín V4 v oblasti spolupráce, vystúpil Alojz Hlina s „Gazdovským zákonom“. Počas konferencie sme mali možnosť ochutnať produkty poľnohospodárskych fariem a zúčastniť sa kultúrneho programu, kde boli predstavené ľudové zvyky spojené s tradičným roľníctvom. Informuje Ľubica Černá