Generácia Y vstupuje na trh práce. Generation Y is entering to the labour market. (2010)

24.11.2011 15:37

Ľudia z Generácie Y sú prví, o ktorých sa dá povedať, že vyrastali v digitálnej ére. Bez počítačov, mobilov, internetu a  sociálnych sietí si mnohí z nich nevedia predstaviť svoj život. Sú zvyknutí robiť viacero vecí naraz, napríklad popri práci na laptope pozerať televíziu, počúvať iPod, chatovať alebo esemeskovať. Mladí si svoj štýl práce i uhol pohľadu prinášajú aj do zamestnania. Chcú tam robiť to, čo v súkromí: využívať sociálne siete, instant messaging a surfovať po webe. Aj v práci chcú mať zábavu. Keďže nekonečné porady či stretnutia ich nudia, uprednostňujú videokonferencie a softvér typu Skype. Pre nich nie je podstatné, kde a kedy urobia svoju prácu, pokiaľ ju urobia dobre a načas. Prácu a kariéru si títo ľudia hľadajú a vytvárajú inými spôsobmi, majú odlišné požiadavky, postoje a celkové očakávania ako predchádzajúca generácia X. Zreteľné rozdiely novej generácie od generácie predchádzajúcej tak spôsobili zmenu štýlu spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami a zamestnávateľom. Seminár Generácia Y vstupuje na trh práce sa uskutočnil v dňoch 3.-5. júna. 2010 v Trnave. Viac ako 30 mladých ľudí s Nemecka, Litvy, Poľska, Estónska, Holandska, Macedónska a Slovenska diskutovalo o problémoch mladých ľudí, označujúcich sa ako Generácia Y, na trhoch práce v krajinách EU.

            V rámci seminára sa uskutočnil otvorený verejná diskusia, ktorej sa zúčastnili mladí ľudia z univerzít,  stredných škôl a verejnosť. Medzinárodné 3 členné skupinky diskutovali v uliciach mesta Trnavy o svojom prvom zamestnaní o hodnotách, ktoré v zamestnaní preferujú a o tom, čo ich  motivovalo k práci a ako sami hodnotia svoju generáciu. Výsledky dotazníkového prieskumu budú spracované a publikované.