Harmonizácia záujmov rodín a sveta práce v sociálnom dialógu, Velehrad 4.-6. 10. 2013

25.11.2013 10:21

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Beregszászi – člen predstavenstva, celkovo 180 účastníkov z 12 krajín EÚ. Účastníkov seminára privítala p. Lidmila Němcová (Křesťan a práce), kde následne vystúpili zahraniční hostia a za slovenskú stranu pozdravil účastníkov seminára p. Milan Tóth – viceprezident NKOS. Následne vystúpil p. Bedřich Vymětalík, čestný predseda KAP, člen Pápežskej akadémie sociálnych vied s prednáškou: Manželstvo a rodina nie sú prekonané inštitúciou. Ľubica Černá (NKOS) pripravila prednášku na tému Vzťahy na pracovisku medzi mužmi a ženami, ktorú predniesol Milan Tóth. Ďalej vystúpili: David Šmejkal - riaditeľ poradne pri finančnej tiesni, Praha, prednáška na tému: Ľudská dôstojnosť a dlhy. Silvio Ziliotto, ACLI, Taliansko, prednáška na tému: Prípravy ACLI na európske voľby (2014) a na EXPO 2015 v Miláne. Giuseppe Argentino, Patronato ACLI, Taliansko, prednáška na tému: Rodina a práca v Taliansku. Anna Moskwa, Fundacja Nowy Staw, Lublin, Poľsko, téma: Závery seminárov EZA v Lublinu a Brixenu. Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, člen Pápežskej akadémie sociálnych vied, UK Praha, prednáška na tému: Európske križovatky v rodinnej politike. Po tejto prednáške nasledovala otvorená diskusia a vyhodnotenie seminára. (informoval Milan Tóth)