História OZ ZPŠaV NKOS

16.05.2014 21:10

Vznik zväzu ZPŠaV NKOS sa viaže na vznik NKOS v roku 1993, kedy boli pracovníci školstva a vedy pod jednotným centrálnym vedením NKOS. Po náraste počtu členov sa vytvorili samostatné zväzy s vlastným vedením. Tak vznikol aj Zväz pracovníkov školstva a vedy v roku 1994. V tom čase mal názov „sekcia PŠaV NKOS“. Na zväz sa premenoval v roku 1998 a samostatnú právnu subjektivitu získal v roku 2002. Jej doterajšími predsedami boli: Ing. Vladimír Popelka (1994-95), Mgr. Eva Veselská (1995-96), Mgr. Stanislav Titurus (1996-98), Ing. Rudolf Michaláč (1998-99) a Mgr. Mária Briganová (1999-doteraz). ZPŠaV je členom európskej odborovej organizácie ETUCE/CSEE a svetovej odborovej organizácie EI/IE, čo umožňuje kontakty so vzdelávacími organizáciami na celom svete.