Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné?

24.11.2011 14:45

Správa zo seminára - Malta 15. - 18. 9. 2011

Téma: Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné?

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Alžbeta Krajčíková - diplomovaný tlmočník a zástupcovia z 9 EÚ krajín. Z EÚ prezentovali a prednášali Csaba Ory - Maďarsko, Edit Bauer - Slovensko a Robert Rauchle. K účastníkom sa prihovoril aj predseda vlády Malty p. Hon Lawrence Gonzi, ktorý informoval o finančnej situácií Malty a vyjadril za aj k eurovalu. Jednotliví účastníci sa vyjadrovali k dopadu hospodárskej krízy na EÚ, k ovplyvneniu zamestnanosti a k dopadu na sociálnu oblasť. Naša delegácia sa zapojila k diskusii a vyjadrila sa k jednotlivým bodom.

Milan Tóth, viceprezident NKOS