III. reprezentačný ples NKOS a FKI

25.11.2011 10:32

Dňa 14. februára 2009 sa konal v Košiciach  III. reprezentačný ples Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Fóra Kresťanských inštitúcií  pod záštitou Európskeho komisára Jána Fígeľa. Plesu sa zúčastnili poslanec európskeho parlamentu Ján Hudacký, primátor mesta Košice František Knapík a ďalšie významné osobnosti politického, spoločenského a duchovného života. Ples zahájila prezidentka NKOS Ľubica Černá a prípitok predniesla predsedníčka FKI Katarína Hulmanová. V kultúrnom programe vystúpili spevácky zbor Jubilus, folklórny tanečný súbor Čarnica.

V poludňajších hodinách rokovalo aj Predstavenstvo Nezávislých kresťanských odborov Slovenska. Hlavným bod rokovania bolo posilnenie sociálneho dialógu v období hospodárskej krízy na Slovensku. Predstavenstvo NKOS konštatovalo, že pripravované ekonomické stimuly v období ekonomickej krízy musia cielene  smerovať tým, ktorý to naozaj potrebujú a pomôžu udržať  v maximálnej možnej miere zamestnanosť.

Mária Briganová viceprezidentka NKOS