Implementácia Európskych štandardov cez neformálny vzdelávací systém

24.11.2011 10:54

 Dňa 24. - 27. novembra 2008 sa v Bukurešti konal seminár „Implementácia Európskych štandardov cez neformálny vzdelávací systém" Seminár bol súčasťou projektu EZA (Európske centrum pre otázky zamestnaných, ktorej členom je od jesene 2008 i NKOS) Európsky sociálny dialóg. Seminár usporiadala Fundatia nationala CORESI. Účastníkmi za NKOS boli študenti Peter Kováč a FilipČerný, ktorý predniesli prezentáciu realizácie projektu TEFNE ( Vzdelávanie učiteľov pre neformálne vzdelávanie) a informovali o stave neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania na Slovensku.