Informácia priebehu štrajku učiteľov

13.09.2012 14:59

Podľa posledných informácií sa do štrajku zapojilo 60 percent základných a stredných cirkevných škôl, kde pôsobia naše základné organizácie ZPŠaV-NKOS. Dostávame aj informácie o cirkevných školách kde nepôsobia naše ZO, ktoré sa tiež zúčastňujú štrajku. Niektoré cirkevné školy, ktoré sa nezúčastnili štrajku vyjadrili podporné stanovisko štrajku pre pracovníkov v školstve. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV-NKOS