Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom.

03.06.2014 17:26

Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa 3. júna 2014 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom. Podujatie organizovalo MŠVVaŠ SR spolu s Národným ústavom celoživotného vzdelávania. Konferencie sa zúčastnila prezidentka NKOS. (informuje Ľubica Černá)