Jesenné fórum mladých

14.10.2012 15:45

V dňoch 14. a 15. októbra 2012 sa uskutočnilo Jesenné fórum mladých na tému Kvalita vzdelávania na Slovensku v kontexte spoločnej Európy pod záštitou KDMS (www.kdms.sk) v spolupráci s Kondrad Adenauer Stiftung (www.kas.de) na Donovaloch. Hlavní hostia boli Martin Fronc, poslanec NR SR a bývalý minister školstva, ktorý vo svojej prednáške priblížil mladým školský vzdelávací systém na Slovensku a zároveň aj hovoril o tom aký účinok mali jeho reformy počas jeho pôsobenia. Druhý hlavným hosť bola podpredsedníčka KDH pre vzdelávanie, kultúru a mládež Miroslava Szitová, ktorej prednáška bola interaktívna. V prvej časti priblížila rôzne druhy vzdelávania na školách a v druhej časti využila inscenačnú metódu, kde mladí sami sa vžili do rôznych rolí a predviedli konkrétne príklady spôsobov vzdelávania a motivácie. (Filip Černý a Jozef Jablonický, účastníci seminára za Platformu mladých NKOS)