Jubilejných 20 rokov Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch

25.06.2012 17:46

 

30. mája 2012 oslávila v „novom šate“ Základná škola Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 20. výročie svojho vzniku. Slávnostné dopoludnie sa začalo sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Vo svojej homílii vyzdvihol potrebu a naliehavosť byť vnímavými pre konanie dobra.

            Program pokračoval blahoprajnými príhovormi. PaedDr. Ján Dravecký, PhD. – riaditeľ Cirkevného školského úradu v Spišskej Kapitule – v Spišskom Podhradí, vyzdvihol potrebu existencie takejto školy  - nielen kvôli jej vynikajúcim výsledkom vo vedomostných, športových či umeleckých súťažiach alebo vo výsledkoch Monitora, ale predovšetkým kvôli jej úlohe vychovať vo svojom prostredí morálneho a ľudského jednotlivca so zmyslom pre zodpovednosť, hodnoty a spolužitie v spoločenstve.  „Jubilantke“ zaprial veľa vynikajúcich pedagógov, žiakov a spolupracujúcich rodičov aj starosta obce Smižany – Ing. Michal Kotrady. V závere sa za 20 rokov existencie školy poďakovala riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. Kríža – Ing. Helena Rusnáková. Najprv vyzdvihla snahu rodičov v „porevolučných“ začiatkoch, aby táto škola vznikla, potom ochotu, trpezlivosť a pracovitosť pedagógov, žiakov i rodičov, aby po 20-tich rokoch z ich snáh vyrástlo takéto veľké dielo.

            Vyvrcholenie osláv predstavovalo divadelné predstavenie s názvom „Život Jána Pavla II.“ Pre hostí, žiakov, rodičov a miestnych obyvateľov si ho naštudovali súčasní i bývalí žiaci jubilujúcej cirkevnej školy. Zvolená téma divadelného predstavenia – odkaz pápeža Jána Pavla II.  Mladým – „Nebojte sa!“ – predstavuje aj ďalšiu víziu tejto školy – ponúknuť mladému človekovi kvalitné vzdelanie, nielen kresťanskú výchovu, ale aj výchovu v duchu morálnych a ľudských hodnôt.

            Oslavám predchádzali Dni otvorených dverí (29.5. – 30. 05. 2012). Ich návštevníci mali možnosť prezrieť si znovuzrekonštruovanú budovu cirkevnej školy s jej najmodernejším vybavením i školskú prírodnú záhradu, ktorá vznikla vďaka víťazstvu v projekte Cena Embraca za ekológiu. Hostí sprevádzali jej priestormi žiaci deviateho ročníka. Z prehliadky si odniesli perníkové srdiečko s portrétom školy, ktoré vlastnoručne upiekli deti v záujmových krúžkoch.

            Toto výročie malo úspešný  priebeh aj vďaka vynikajúcej spolupráci žiakov, učiteľského kolektívu, nepedagogických zamestnancov, miestnych rehoľných kňazov i všetkých ochotných zainteresovaných jednotlivcov i firiem, ktorým patrí naše veľké „ĎAKUJEME!“ (Helena Glodžáková)