Kariérové poradenstvo a nové výzvy na trhu práce, postavenie a úlohy sociálnych partnerov.

18.10.2015 20:20
Správa zo seminára, ktorý sa uskutočnil v meste Gdaňsk, (Poľsko) v dňoch 9.-11.10.2015. Informuje Milan Tóth, viceprezident NKOS. 
Na stiahnutie: