Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. (2011)

22.12.2011 13:58

V dňoch 1.-3.12.2011 v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia EZA, na tému Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. Spoluorganizátorom je NKOS.

Uvítací príhovor prezidentky NKOS

Prednáška prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD

Prezident EZA Bartho Pronk a generálna tajomníčka Roswitha Gottbehüt zaslali NKOS ďakovný list za organizáciu konferencie v Bratislave.

Ďakovný list z EZA.doc (165 kB)