Kolektívna zmluva v U.S. Steel Košice s.r.o. je podpísaná

19.04.2016 09:53

18. apríla 2016 bola podpísaná Kolektívna zmluva na roky 2016-2020  spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. spoločne so sociálnymi partnermi. Nová zmluva rieši pracovné, mzdové a sociálne podmienky, ako aj ďalšie pracovno-právne otázky a vzťahy.  Zamestnanci firmy budú o dohodnutých ustanoveniach detailne informovaní. 

Kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., U. S. Steel Košice – SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. Platnosť dokumentu svojimi podpismi potvrdili prezident U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso, viceprezident pre ľudské  zdroje U. S. Steel Košice, s.r.o.  Martin  Pitorák,  predseda Rady odborov  OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predseda ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi. (zdroj: U.S. Steel Košice s.r.o.)