Kolektívna zmluva v U.S. Steel Košice s.r.o. je podpísaná

19.04.2016 10:00

Košice, 18. apríl 2016 – Dnes podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. so sociálnymi partnermi Kolektívnu zmluvu na roky 2016 – 2020. Nová zmluva rieši pracovné, mzdové a sociálne podmienky, ako aj ďalšie pracovno-právne otázky a vzťahy.  Zamestnanci firmy budú o dohodnutých ustanoveniach detailne informovaní.

Kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., U. S. Steel Košice – SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. Platnosť dokumentu svojimi podpismi potvrdili prezident U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso, viceprezident pre ľudské  zdroje U. S. Steel Košice, s.r.o.  Martin  Pitorák,  predseda Rady odborov  OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a predseda ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi. (Zdroj: U.S. Steel Košice s.r.o.)