Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu

29.10.2015 15:16

Podpísanie KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2016 sa uskutočnilo dňa 28.októbra 2015 na úrade vlády SR. Signatárom za NKOS- ZPŠaV je Mária Briganová, viceprezidentka a predsedníčka ZPŠaV. (informuje Mária Briganová)

Na stiahnutie:

KZVS_VS_na_rok_2016.docx (32535)
KZVS_SS_na_rok_2016.docx (26371)