Kolektívna zmluva ZSR na rok 2012

05.01.2012 23:42

K podpisu Kolektívnej zmluvy ŽSR medzi generálnym riaditeľom ŽSR, p. Vladimírom Ľuptákom, a zástupcami odborových organizácií došlo dňa 3. januára 2012.

KZ_ZSR_2012.pdf (365,7 kB)