Kolektívne vyjednávanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa so Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

12.01.2012 10:01

Dňa 12. 12. 2011 bol Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR zaslaný písomný návrh na začatie kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2012 a 2013, ktorá má byť uzavretá medzi predmetným zväzom, Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. Súčasťou predloženého návrhu je aj navrhované znenie novej kolektívnej zmluvy. Doterajšia kolektívna zmluva vyššieho stupňa platí do 31. 03. 2012.