Kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa Zväzu ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky na na dvojročné obdobie

01.11.2016 20:49

V posledných rokoch sa vyjednávala kolektívna zmluva vyššieho stupňa len na jednoročné  obdobie. V januári 2016 vyjednávači zástupcov odborov a zamestnávateľov sa dohodli, že pripravovaná KZVS ZHŤPG SR bude platiť na dva roky. Od januára do podpísania kolektívnej zmluvy zasadali zástupcovia OZ KOVO a NKOS v zastúpení viceprezidentom NKOS p. Milanom Tóthom.

Po dohode znenia kolektívnej zmluvy bol zaslaný návrh kolektívnej zmluvy zástupcom zamestnávateľov. Vyjednávači sa osobne stretli trikrát v Žiari nad Hronom, kde došlo k dohode znenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  ZHŤPG SR.

Za zamestnávateľov bol hlavným vyjednávačom p. Martin Pitorák.

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podpísali dňa 20. 4. 2016 v Bratislave prezident ZHŤPG SR p. Vladimír Jacko, predseda Rady OZ KOVO

p. Emil Machyňa a viceprezident NKOS p. Milan Tóth.

Od podpísania kolektívnej zmluvy prebiehajú stretnutia v Žiari nad Hronom za účelom kontroly plnenia  KZVS ZHŤPG SR.

V septembri 2016 podal Odborový zväz KOVO spolu s NKOS návrh Dodatku č. 1 k KZVS ZHŤPG SR tykajúci sa navýšenia tarifných platových tried.

Listom oslovili vyjednávací tím zamestnávateľov a hlavný vyjednávač za zamestnávateľov p. Martin Pitorák oznámil, že najbližšie stretnutie k tomuto bodu bude zvolané v polovičke Novembra 2016. Informuje Milan Tóth

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa: www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/zamestnanec-zamestnavatel/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/zoznam-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/kzvs-zhtpg-oz-kovo-2016-2018-finalna-verzia.pdf