Kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu pre rok 2013

07.11.2012 19:49

Dňa 5.11. 2012 na MPSVaR v Bratislave sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu pre rok 2013 za prítomnosti vládnych predstaviteľov, štátneho tajomníka MPSVaR p. B. Ondruša a štátneho tajomníka MF SR p.Pelegríniho, zástupcov VUC, zástupcov ZMOS. Zamestnancov zastupovali zástupcovia odborových centrál KOZ, SOZ, ZPŠaV NKOS. Za ZPŠaV NKOS sa zúčastnila rokovania viceprezidentka a predsedníčka Zväzu pracovníkov školstva a vedy p. Mária Briganová. Rokovanie viedol štátny tajomník MPSVaR p. Ondruš.

KZVS pre štátnu správu je pripravená k podpisu s podmienkami, ktoré sa veľmi neodlišujú od predchádzajúceho roka 2012.

KZVS pre verejnú službu nebola akceptovaná zástupcami odborových centrál KOZ a NKOS z dôvodu nezlepšenia podmienok pre zamestnancov v školstve a naďalej trvali na splnení podmienky výrazného zlepšenia financovania školstva a školských zariadení, ktoré sú dlhodobo podhodnotené. KZVS pre verejnú službu zostáva otvorená a očakávame ústretový postoj vlády, inak sme odhodlaní ako zástupcovia zamestnancov hájiť oprávnené nároky všetkými zákonnými prostriedkami aj krajným prostriedkom ako je štrajk.

Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS