KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

09.08.2013 13:05

1.7. 2013 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov vlády SR a Odborovými centrálami KOZ a NKOS na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Obsahové rokovanie sa týkalo stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 a tiež k platovým tarifám štátnych zamestnancov. Rokovanie viedol za vládnu stranu B. Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny. Odborári skonštatovali, že prepad reálnych miezd je 10%, preto je nevyhnutné realizovať zmiernenie tohto prepadu reálnych miezd. Štátny tajomník MPSVaR sa odvolával, že nemá mandát niečo konkrétne sľúbiť. Rokovanie sa odložilo na druhú polovicu septembra 2013. Odborári navrhli aj kompromisné riešenie na rok 2013, vládny predstavitelia sľúbili, že sa budú s tým návrhom zaoberať. Po rokovaní v septembri budeme informovať. Mgr.Mária Briganová, viceprezidentka NKOS, účastníčka rokovania.