Kolektívne vyjednávanie pre verejnú a štátnu správu

21.09.2016 10:58

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 26. septembra 2016 o 13,00 h v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody 1 v Bratislave. Za ZPŠaV NKOS sa rokovania zúčastnila viceprezidentka NKOS a predsedníčka ZPŠaV NKOS Mária Briganová a podpredsedníčka ZPŠaV Kristína Huttová. Rokovania sa zúčastnil za vládu štátny tajomník Ministerstva financií SR p.Radko Kuruc.

Program rokovania:

  • Obsahové rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017. 
  • Obsahové rokovanie k návrhu KZVS v štátnej službe na rok 2017.

 

Požiadavky odborárov z návrhu KZVS boli akceptované len z malej časti, ale hlavná požiadavka riešenie problémov v školstve a to naplniť finančné zabezpečenie škôl a školských zariadení akceptované nebolo. Požiadavka zo strany odborov bola o navýšení miezd o 10%. Do jednania vstúpila aj p.Huttová, ktorá upozornila na platové tabuľky nepedagogických pracovníkov, kde sa nezohľadňuje vzdelanie a ani zákonom určená minimálna mzda. Do jednania vstúpila aj p. Briganová, ktorá poukázala na klesajúcu úroveň školstva pre nedostatočné financovanie, tiež pripomenula nespokojnosť učiteľov z terajšou situáciou v školstve. Ponuka 0,9% navýšenia miezd od zástupcu vlády je neprijateľná pre odborárov. Bolo to prvé jednanie, druhé jednanie bude v najbližších dňoch. Správu podáva Mária Briganová, účastníčka rokovania.