Kolektívne zmluvy na rok 2015

17.12.2014 08:31

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015. Na stiahnutie KZVS VS 2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2015. Na stiahnutie  KZVS SS 2015