Konferencia mládežníckej platformy EZA v Talline

01.10.2013 19:44

V dňoch 19.-22. septembra 2013 v hlavnom meste Estónska v Talline sa uskutočnil mládežnícky seminár na tému Youth Unemployment – How to fill the gap between the education system and the labour market in Europe? Prednášky a diskusie boli zamerané hlavne na kvalitu vzdelávacieho systému v konkrétnych krajinách a následne ako prispieva školstvo a celý vzdelávací systém mladým ľudom v ich uplatnení na trhu práce. Každý účastník mal krátku prezentáciu o danej téme v jeho krajine, takže sme sa dozvedeli o tom ako to funguje v krajinách ako sú: Portugalsko, Belgicko, Malta, Cyprus, Polsko, Estónsko, Litva, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko a iné. V záverečnej časti seminára boli aj voľby do vyšších funkcií v rámci mládežníckej platformy EZA. Seminár sa niesol v príjemnej atmosfére hotela s výhľadom na more a o účastníkov bolo zo strany organizátorov veľmi dobre postarané. (účastník za NKOS Filip Černý)