Konferencia “Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe” v Londýne 21.11. 2014

25.11.2014 14:47

Konferencii sa zúčastnili delegáti z väčšiny štátov Európskej únie. Slovensko zastupovali dve pracovníčky ministerstva školstva Klaudia Božiková, Iveta Hermanovská a členka nášho odborového zväzu – Agata Kubinová. Tentokrát sa organizátori nenamáhali so zháňaním ubytovania alebo odvozu. Všetko si museli účastníci zabezpečiť a zorganizovať sami. Prednášajúcimi boli zástupcovia štátov: Spojené Kráľovstvo, Cyprus, Rumunsko, Nemecko, Taliansko a Fínsko. Vo svojich prezentáciách sa zamerali nielen na rýchly kariérny rast vysokoškolských zamestnancov, ale aj na atraktívnosť zamestnania, typ pracovného pomeru, rodovú možnosť príležitostí. Z referátov vyplynulo, že v niektorých štátoch vďaka nízkemu platovému ohodnoteniu nie je o dané pozície patričný záujem. Vysokoškolskí učitelia odchádzajú pracovať do iných profesii, dokonca sa stávajú aj nezamestnanými. Okrem Rumunska, kde zastúpenie žien v týchto profesiach je 37 percent, v ostatných štátoch je to prevážne mužská záležitosť. Vo všetkých krajinách pretrváva trend, že väčšina zamestnancov s nižším akademickým stupňom sú zamestnancami vysokých škôl len na dobú určitú, alebo len ako externí zamestnanci. Toto percento sa vo všetkých krajinách naďalej zväčšuje.  Tiež sa ukázalo, že označenie akademických titulov a zamestnaní  (PhD, asistent, pomocný asistent...) má v každej krajine troche iný význam a nie sú si navzájom rovnocenné.  Na záver môžem povedať, že konferencia bola zaujímava a v mnohom obohacujúca.  Organizátormi bola zvládnutá na vysokej úrovni. (Agata Kubinová)