Kongres ZPŠaV NKOS v Ružomberku

25.08.2016 09:13

Predsedníctvo ZPŠaV oznamuje všetkým ZO, že kongres ZPŠaV NKOS sa uskutoční v Ružomberku v budove rektorátu na Katolíckej univerzite, Hrabovská 1, dňa 8.10.2016 so začiatkom o 10:00 hod. Bližšie informácie v pozvánke. (informuje Mária Briganová)