Kongres ZPŠaV NKOS v Ružomberku

10.10.2016 10:49

Dňa 8.10.2016 sa uskutočnil Kongres ZPŠaV NKOS v Univerzitnej knižnici na Katolíckej univerzite v Ružomberku za účasti delegátov, ktorí zastupovali jednotlivé ZO. Kongres prerokoval dôležité otázky týkajúce sa situácie v školstve. Predsedníčka  ZPŠaV Mária Briganová, vo svojej správe informovala delegátov o práve prebiehajúcich kolách vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017. Inšpektor BOZP pre ZPŠaV podal správu o činnosti pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre zamestnancov. Kongres prijal uznesenia, ktoré určujú priority v nasledujúcej činnosti Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Uskutočnili sa voľby do Predsedníctva zväzu a Revíznej komisie, tiež voľby predsedníčky ZPŠaV. Za predsedníčku ZPŠaV NKOS bola zvolená  Mgr. Mária Briganová na dvojročné obdobie, ako určujú stanovy ZPŠaV. 

Na dvojročné obdobie bolo zvolené Predsedníctvo ZPŠaV v tomto zložení: Černý Ivan, Durdíková Taranová Vladimíra, Húšťava Štefan, Kubinová Agáta, Markovič Daniel, Opartyová Zlatica, Papánová Anna, Šrámková Ľubomíra a členovia Revíznej komisie v tomto zložení: Dušová Gabriela, Gula Marian, Kadlubiaková Andrea.

Informuje Mária Briganová.