Kongres ZPŠaV NKOS

19.05.2014 20:43

Dňa 17.5.2014 sa konal v Trnave, v priestoroch Centra pomoci pre rodinu u Jezuitov v poradí už 12.  kongres ZPŠaV NKOS, ktorý sa konáva obvykle každé dva roky. Na Kongrese boli prítomní zástupcovia základných organizácií z celého Slovenska a ako hosť viceprezident NKOS p.Milan Toth a člen predstavenstva NKOS p. Beregszaszi. Na kongrese bola prednesená správa o činnosti ZPŠaV medzi kongresmi, správa o hospodárení a stanovené uznesenia kongresu. Prebehli voľby predsedníčky, predsedníctva a revíznej komisie pre ďalšie obdobie.

Výsledky volieb:

Predsedníčka: Mgr.Mária Briganová

Predsedníctvo: PhDr.V.Durdíková, RNDr. Š.Húšťava, PhDr. K.Huttová, Mgr. A. Kubínová, Ing. S. Labjak, Mgr.Z.Opartyová, Mgr. A.Papánová, Mgr.Ľ. Šramková, Peadr. E. Veselská

Revízna komisia: Mgr. G. Dušová, Ing. M. Gula, Mgr. A.Kadlubiaková

Uvedené výsledky volieb potvrdzujú:, predseda volebnej komisie a členky volebnej komisie. Rozdelenie úloh jednotlivým členom predsedníctva a revíznej komisie sa vykoná na najbližšom zasadaní predsedníctva. (Informuje Mária Briganová)