Kresťan vo svete práce

11.10.2015 19:39

V Bratislave sa sobotu 10.10.2015 konal 13. oblastný kongres KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) na tému „Kresťan vo svete práce“ za účasti zástupcov hnutia Kresťan a práca z Českej republiky, za Slovensko boli: Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov, ktoré pozvalo na kongres aj zástupcov NKOS.

Kongres sa začal sv. omšou v kostole milosrdných bratov.

Za Slovensko predniesol referát riaditeľ bratislavskej charity Alojz Marek na tému Kontinuita ľudského života (juniorstvo – seniorstvo), ktorú načrtol v dvoch obdobiach:

1. Prvé začína narodením, vzdelávaním, výchovou, profesionálnym zameraním, budovaním príbytku a vzťahov.

2. Druhé začína prechodovým bodom osobného rastu a rozvoja, ktorý je spojený s istým druhom nevyhnutnej bolesti a osobného utrpenia, za ktorým si začneme uvedomovať potrebu viac sa identifikovať s pravdou o duši, s celostným pochopením života a svojim zmyslom v ňom.

Gabriele Kienesberger z rakúskej sociálnej akadémie hovorila o problematike, ktorá súvisí aj s požiadavkou voľnej nedele. Na trhu práce sa objavujú nové trendy ako zásah práce aj do voľného času, kedy zamestnanci pokračujú v pracovných činnostiach cez mobily, smartfóny a najmä vybavovaním pracovných emailov aj vo voľnom čase. Aj v domácnostiach pribúda mnoho moderných prístrojov, ktoré pôvodne mali šetriť čas, čo nie vždy aj platí. Konštatovala sa pravda moderného veku, že prácou sa nebohatne (bohatne sa niekedy dedením, niekedy aj svadbou), tá slúži často len na zachovanie súčasného sociálneho stavu.

Čo sa týka práce v nedeľu, najmä nakupovaním v obchodoch sa analyzovala problematika rôznych krajín. Na Slovensku sa po roku 1989 otvorenie obchodov chápalo ako väčšia sloboda. Po rokoch sa mení aj správanie ľudí, keďže je nedostatok času pre osobnú a rodinnú komunikáciu a nakupovanie v nedeľu sa chápe ako istý druh trávenia voľného času. Ukazuje sa, že obchodné reťazce diktujú správanie sa, ktorému ľudia nekriticky podliehajú a často je problémom regulovať veci legislatívne v dôsledku tlaku globálnych nadnárodných investorov.

Problémom sa chápe aj nedostatok pracovných príležitosti, a práca v nedeľu sa chápe ako zvýšeniu príjmu, avšak nie v každej krajine aj s príplatkami.

Po diskusiách nasledovali správy partnerov zúčastnených krajín a na záver sa prijalo spoločné vyhlásenie. (Správu podáva Stanislav Labjak, člen predstavenstva ZPŠaV NKOS).

Resolution des KAB Regionalkongresses in Bratislava 2015
 
Angesichts der flüchtenden Menschen, die gerade unsere Länder erreichen, ist es das Gebot der Stunde unmittelbar zu helfen.
 
Dabei dürfen wir aber nie müde werden, auf die Ursachen für Flucht hinzuweisen und unseren Beitrag zu leisten, dass die Gründe für Krieg und Flucht klar benannt und bekämpft werden.
 
Wir sind aus der Tradition der katholischen Soziallehre überzeugt, dass das Prinzip der „guten 
 
Arbeit“ viele der Ursachen beheben kann, weil es ein Leben in Würde ermöglicht:
 • Die hergestellten Produkte und Dienstleistungen nützen dem Menschen
 • Frauen und Männer haben gleiche Chancen
 • Persönliche Fähigkeiten können eingebracht werden und werden durch Weiterbildung gefördert
 • Mitverantwortung wird ermöglicht durch Information und Einbindung in Entscheidungsprozesse
 • Menschengerechte Arbeitsbedingungen ermöglichen allen MitarbeiterInnen - unabhängig ihrer Fähigkeiten - eine ansprechende Arbei
 • Materielle und soziale Sicherheit für ein menschenwürdiges Leben sind auf Zukunft hin gewährleistet
 • Familie, Beruf und ehrenamtliches Engagement sind vereinbar
 • Arbeit ist gerecht verteilt und sorgt für eine gerechte Verteilung der Güter
 • Arbeitzeiten beachten die Gesundheit der Menschen und ermöglichen genügend Ruhepausen und Erholun
 • Arbeitswege und Arbeitsplatzgestaltung ermöglichen einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt
 • Produktion und Dienstleistungen sind nachhaltig ausgerichtet, sie beachten die Gesetzmäßigkeiten der Natur und die Begrenztheit der Ressourcen „Gute Arbeit“ für alle ist ein Weg zu mehr Gerechtigkeit.
Papst Franziskus ermuntert uns durch seine Enzyklika „Laudato si“ Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Mittelpunkt zu rücken und Lebensweisen zu überdenken. Als Christen in der Arbeitswelt sind wir besonders dazu berufen, einen bewussteren Lebensstil, abseits von Konsum, Geiz und Statusdenken zu pflegen. Dazu gehört auch das bewusste Innehalten am Sonntag.